Ungdom, aktivitet, kriminalitet og rus

Tøffe Trine

Her får du tre tips til korleis du som aktivitetsleiar kan førebygge og hjelpe utøvarar som er på veg inn i uheldige miljø.

Les og lær meir på www.tryggeutovere.no