Framside

Styrke i samspel

Vi styrkar samhandlinga kring idrett, fysisk aktivitet og folkehelse i Vestland

Idrettsklynge Vest

Vi etablerar møteplassar for kompetanseutvikling og - formidling

Idéar?

Vi er avhengige av at fleire tenker som oss og likar å samhandle på tvers.

Er du ein av dei?

FOTO: Eivind Senneset, Bergen Kommune