Møteplassane

Vi koblar saman personar på tvers av fagfelt fordi vi veit at i møte med krevande utfordringar så er det betre å tenke som eit lag.