Samfunnsinnovasjon: Vellykka arrangement under Arendalsuka 2023

Under Arendalsuka 2023 arrangerte Idrettsklynge Vest panelsamtale om innovasjon på samfunnsnivå for å skapa betre løysningar og samhandling på tvers av offentleg sektor, privant næringsliv, frivilligheit og befolkninga ellers. Arrangementet under Arendalsuka var i samarbeid med Alrek Helseklynge, ROS, These Ways Bergen Næringsråd og Switch