Kroppsøving under covid-19

Våren 2021 arrangerar Idrettsklynge Vest saman med Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ved Høgskulen på Vestlandet ei webinarrekke om aktuelle problemstillingar innanfor kroppsøvingsfaget.Det andre webinaret i rekka vart sendt 11. mars og hadde temaet "Kroppøving under covid 19"

Program            

- Covid-19 og kroppsøving - kva veit vi? v/ professor Hege Randi Eriksen

- Vinterskulen - korleis og kvifor? Presentasjon av vinterskulen med Fylkesdirektør for opplæring og kompetanse, Bjørn Lyngedal.

- Sofaprat: «Covid-19: Erfaringar, endringar, utfordringar og moglegheiter" v/ Espen Mjelde (Kroppsøvingslærer ved Fyllingsdalen VGS), Håkon Sjursen (Avd.leder på Sykehusskolen) , Bjørn Lyngedal (Fylkesdirektør opplæring og kompetanse), Arne Kodal (Psykologspesialist, Haukeland universitssjukehus)

- Inspirasjon til ein koronavennlig kroppsøvingstime v/ kroppsøvingslærar Jakob Gyring.

- Diskusjon i digitale grupperom: Dine erfaringar med pandemien.- Spør eksperten! v/ avd.leder Håkon Sjursen og Hege Randi Eriksen