Idrett og spisesforstyrring

https://brikstudio.no/video/d710b056-6ea7-4646-9d5b-2708a679c72a

Vellykket temakveld om idrett og spiseforstyrring!
Det er et stort strekk i idretten når det gjeld kunnskap om og kompetanse i å handtera bekymringer eller sjukdom relatert til spiseforstyrring


I lenka finn du opptak frå temakvelden vi arrangerte 20.09.2023.