Energikonsulenter – Trygghet i overgangen: Sluttrapport

https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/vestland/dokument/idrettsklynge-vest---energikonsulenter-sluttrapport-3.pdf

Prosjektet "Energikonsulenter – Tryggleik i overgangen," gjennomført i samarbeid mellom Vestland idrettskrets, Helse Bergen og Bergen Kommune, har vist seg å være vellykka i å inkludere barn og unge med særskilde behov i organisert aktivitet. Med over 120 deltakarar vart nye meistringsarenaer etablert, og prosjektet gav verdifulle erfaringar om samarbeid på tvers av store organisasjonar.

Les meir om prosjektet ved å klikke deg inn på lenka!