Barn med usynlige behov og lansering Trygge Utøvere

Tirsdag 3.november 2020 sette Idrettscampus Bergen (Idrettsklynge Vest) fokus på barn og unge med usynlige tilretteleggingsbehov i fysisk aktivitet.

Kva er usynlige behov?

Nokon barn og unge har utfordringar som kan vere vanskeleg å oppdage med første augekast. Det kan for eksempel vere psykiske lidelsar, sosiale utfordringar eller somatiske plagar som i liten grad er synlig på kroppen. Usynlige utfordringar er altså utfordringer som havnar utanfor «paraidrett»-paraplyen. Men likt som med paraidrettsutøvarar, treng utøvarar med usynlige behov større eller mindre grad av tilrettelegging for å kunne oppleve trygghet, meistring og bevegelsesglede i fysisk aktivitet.

Korleis kan du  møte utøvarar med slike usynlige behov på en god måte?

Innhald

  • Foredrag: "Kven er utøvaren med usynlige behov?", erfaringar og refleksjonar frå trenar og lærerar Geir Bangstad.
  • Sofaprat: "Usynlige behov sett frå ulike perspektiv", vi møter utøveren, trenaren , politikaren og forskaren i ein samtale kring barn og unge med usynlige behov.
  • Verdspremiere!: " Trygge Utøvere": Vi publiserar den splitter nye kompetanseportalen "Trygge Utøvere".

Gjennom "Trygge Utøvere" ønsker vi å bidra til at du som aktivitetsleder/trener, forelder, støttekontakt, lærer eller nabo skal få auka kunnskap og kompetanse om korleis du kan tilrettelegge fysisk aktivitet for barn og unge med særskilte behov.