Korleis skape eit inkluderande treningsmiljø?

Ensomme Eva

Tre tips til korleis du som aktivitetsleiar kan bidra til å skape eit inkluderande treningsmiljø.

Les og lær meir på www.tryggeutovere.no