Har idrett en plass i helsetjenestene?

5 personer i paneldebatt

Trening har dokumentert effekt på helse.
Bør trening sjåast på som ein medisin?

I samtale mellom idrett, helsetjeneste og akademia belyser vi potensialet som ligg i samspelet mellom idretten og helsetjenestene. Bør helsetjenestene benytte potensialet i idretten meir aktivt? Bør idretten ha eit helseansvar?

Debatten er eit arrangement på tvers av Alrek helseklynge, Idrettsklynge Vest og Høgskulen på Vestlandet som ein del av programmet under Arendalsveka 2021.

Medverkande:

Gro Anita Fonnes Flaten, Prorektor for forsking, Høgskulen på Vestlandet

Thomas Mildestvedt, Fastlege, førsteamanuensis og fagområdeleder, Bergen kommune og Universitetet i Bergen

Lars Peder Vatshelle Bovim, Leder Energisenteret for barn og unge, Helse Bergen

Pål Hafstad Thorsen, Daglig leder, Sædalen idrettslag

Karoline Heggøy, Teamleder Frisklivssentralen, Frisklivs- og mestringssenteret, Bergen kommune

Moderator: Silje Mæland, Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen