Fagfornyelsen og kroppsøving – Webinar

Våren 2021 arrangerar Idrettsklynge Vest saman med Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ved Høgskulen på Vestlandet ei webinarrekke om aktuelle problemstillingar innanfor kroppsøvingsfaget.

Webinarrekka er for deg som er kroppsøvingslærar i grunnskule eller vidaregående skule, som er skuleleiar, som er lærarstudent eller som bare er nysgjerrig på kroppsøving og fysisk aktivitet i skulen.

Det første webinaret i rekka vart sendt 29. januar, og hadde temaet "Fagfornyinga".

Program:

  • Korleis har fagfornyinga endra kroppsøvingsfaget? Foredrag med Petter Erik Leirhaug, førsteamanuensis ved Norges Idrettshøgskole.
  • Diskusjon i digitale grupperom: Dine tankar om og erfaringar med fagfornyinga.
  • Inspirasjon til kroppsøvingstimen: Tips og idear med kroppsøvingslærer Jakob Gyring.
  • Fagfornyinga: Kva, kven og korleis? Ein sofaprat mellom stipendiat Ann Kristin Nilsen, kroppsøvingslærer ved Rådalslien skole Jakob Gyring, kroppsøvingslærer ved Bergen Katerdralskole Henrik Hysing-Dahl og rektor Harald Borge ved Christi Krybbe skole. Praten er leia av Martin Kvalø, kroppsøvingslærar ved Amalie Skram Videregående skole.
  • Spør eksperten! Førsteamanuensis Petter Erik Leirhaug gjev deg svar på dine spørsmål og undringar rundt fagfornyinga.