Balansekonferansen - idrett, mangfold og inkludering. Gi plass og ta plass.

https://brikstudio.no/video/060b3a2a-98bd-4981-b8a5-024f65cd2c42
Kobling

Onsdag 6.september tok Balansekonferansen plass på Media City Bergen sine lokaler i Bergen. Konferansen løftet et viktig tema idretten jobber stadig med å forbedre. Det store spørsmålet er: Hvordan sikrer vi godt balansert mangfold i alle idretter?