Årsrapport Idrettsklynge Vest 2023

https://www.dropbox.com/scl/fi/y5usth4vd2orik3tqmlrt/rsrapport-Idrettsklynge-Vest-2023.pdf?rlkey=lrpak61dh4oe62e44u3ffrjo3&dl=0
Kobling

Er du spent på kva som har skjedd i Idrettsklynge Vest iåret som gjekk? Årsrapporten gir ei ryddig oversikt over det aller meste.

Mykje positivt skjedde i 2023, det er med glede vipresenterar årsrapporten for Idrettsklynge Vest for 2023. Eit år der vi harnådd viktige milepålar, men også eit år der vi kjenner på behov for å samletroppane for å bli einige om kvar krafta skal settast inn framover. 

Les årsrapporten ved å klikke på lenka!