Trening og fysisk aktivitet for eldre

Møteplassen trening og fysisk aktivitet for eldre jobbar for fremje og utvikle gode moglegheiter for trening og fysisk aktivitet for eldre, i sitt eige lokalmiljø og i helsetenestene.

Fysisk aktivitet og trening fremjar helse, funksjon og velvere for alle aldersgrupper, også eldre. Denne møteplassen skal vere eit samlingspunkt for fagmiljø innan trening, fysisk aktivitet og eldrehelse, på tvers av organisasjoner og nivå. Hensikta er å utveksle kompetanse og erfaringar, og å synliggjere viktigheten av trening og fysisk aktivitet for eldre. Aktiviteten til møteplassen vil være konsentrert om formidling, nettverksbygging, seminar og konkrete prosjekt.

Målsettingar

Målsettingar

  • Opprette kontakt mellom fagmiljø som jobber med eldre (for eksempel kommunehelsetjenestene) og fagmiljø som jobber med fysisk aktivitet og trening (for eksempel idrettslag)
  • Lage gode kunnskapsutvekslingsforum, kor fagmiljø møtes og presenterer sin kunnskap
  • Tilby kunnskapsformidling som undervisning og forelesningar
  • Initiere og drive prosjekt kor samarbeid og kunnskapsutvikling fremjast for å skape gode tilbod og moglegheiter for trening og fysisk aktivitet for eldre.
  • Involvere brukarar i utviklinga av tilbod og moglegheiter for fysisk aktivitet og trening for eldre

Involverte

Tor Engvik

Bergen Kommune
tor.engevik@hotmail.no

Bodil Ryste

Vestland Idrettskrets
bodil.ryste@idrettsforbundet.no

Karoline Heggøy

Frisklivvsentralen Bergen Kommune
karoline.heggoy@bergen.kommune.no

Atle Hole Sæterbakken

Høgskulen på Vestlandet
atle.saeterbakken@hvl.no

Anja Margrethe Fjellanger Liljegren

Høgskulen på Vestlandet
Anja.Margrethe.Liljegren@hvl.no

Bård Erik Bogen

Høgskulen på Vestlandet
Bard.Erik.Bogen@hvl.no

Theresa Johannessen

Helse Bergen
theresa.johannessen@helse-bergen.no

Anne-Lene Norman

Vestland fylkeskommune
anne-lene.norman@vlfk.no

Relaterte ressursar

Ingen ressursar er lagt til her enda.
Fann ikkje noko som passa heilt..

Kanskje du kan prøve eit anna søkeord?