Ungdomsråd på tvers

I møteplassen Ungdomsråd på Tvers har vi samla representantar frå ungdomsråd blant våre organisasjonar og sett dei saman til eit felles ungdomsråd.

Med dette ynskjer vi å auke brukarmedverknad frå ei viktig målgruppe i og på tvers av organisasjonar i Idrettsklynge Vest. Brukarmedverknad er essensielt for at prosjekta Idrettsklynge Vest jobbar med skal vere berekraftige og levedyktige. Ungdomsråd på tvers er også ein arena for ungdommane å diskutere saker som er felles for fleire av ungdomsråda innan felta idrett, fysisk aktivitet og folkehelse og på den måten styrke kvarandre.

Målsettingar

  • Være Ungdomsbrukeren sin stemme i Idrettsklynge Vest prosjekt og møteplassar.
  • Ta initiativ til felles diskusjon eller til nye samarbeidsprosjekt på tvers av Idrettsklynge Vest-organisasjonene i saker som er, aktuelle i flere av ungdomsrådene, aktuelt i et ungdomsråd men vil påvirke Ungdomsbrukere i andre organisasjoner, aktuelle for Ungdomsbrukeren sitt helse- og/eller idrettstilbud.
  • Være koblingspunktet mellom Ungdomsråd på Tvers og sine respektive organisasjoner. Ta med saker fra egne råd til diskusjon på tvers av organisasjonene, samt rapportere tilbake til eget råd. Ha tilhørighet med egen organisasjon sin representant i arbeidsgruppe.

Involverte

Randi Marie Berntsen Farnes

Idrettsklynge Vest
randimarie.berntsen@idrettsforbundet.no

Ida Sofie Søfteland

Velferdstinget Vest
ida@vtvest.no

Alfred Myrmel Gjengedal

Bergen kommune
alfgje@gmail.com

Sara Stokken Rott

Vestland idrettskrets
sarastokken@gmail.com

Mari-Sofie Bjørsvik

Helse Bergen
marisofieb@gmail.com

Bettina Henriette Strand Vik

Høgskulen på Vestlandet
bettina.studenttinget@hvl.no

Lisa Horpen

Vestland fylkeskommune
lisa.horpen@vlfk.no

Relaterte ressursar

Fann ikkje noko som passa heilt..

Kanskje du kan prøve eit anna søkeord?