Ungdomsråd på tvers

I møteplassen Ungdomsråd på Tvers har vi samla representantar frå ungdomsråd blant våre organisasjonar og sett dei saman til eit felles ungdomsråd.

Med dette ynskjer vi å auke brukarmedverknad frå ei viktig målgruppe i og på tvers av organisasjonar i Idrettsklynge Vest. Brukarmedverknad er essensielt for at prosjekta Idrettsklynge Vest jobbar med skal vere berekraftige og levedyktige. Ungdomsråd på tvers er også ein arena for ungdommane å diskutere saker som er felles for fleire av ungdomsråda innan felta idrett, fysisk aktivitet og folkehelse og på den måten styrke kvarandre.

Målsettingar

  • Være Ungdomsbrukeren sin stemme i Idrettsklynge Vest prosjekt og møteplassar.
  • Ta initiativ til felles diskusjon eller til nye samarbeidsprosjekt på tvers av Idrettsklynge Vest-organisasjonene i saker som er, aktuelle i flere av ungdomsrådene, aktuelt i et ungdomsråd men vil påvirke Ungdomsbrukere i andre organisasjoner, aktuelle for Ungdomsbrukeren sitt helse- og/eller idrettstilbud.
  • Være koblingspunktet mellom Ungdomsråd på Tvers og sine respektive organisasjoner. Ta med saker fra egne råd til diskusjon på tvers av organisasjonene, samt rapportere tilbake til eget råd. Ha tilhørighet med egen organisasjon sin representant i arbeidsgruppe.

Involverte

Mari-Sofie Bjørsvik

Ungdomsrådet i helse Bergen
marisofieb@gmail.com

Sjur Selsvik

Velferdstinget Vest
sjur@vtvest.no

Philip Nyheim Sørbø

Studenttinget på Vestlandet
600007@stud.hvl.no

Eowyn Saus

Ungdomsrådet i Bergen kommune
eowyn.saus@gmail.com

Magnus Hesjedal Hartwig

Ungdomsutvalget i Vestland Idrettskrets
magnus.h.hartwig@gmail.com

Amalie Fure

Vestland fylkeskommune
amalie.fure@gmail.com

Relaterte ressursar

Fann ikkje noko som passa heilt..

Kanskje du kan prøve eit anna søkeord?