Kroppsøvingswebinar: Tilrettelegging i kroppsøving

27
.
May
2021
14:00
Gratis
Tilrettelegging i kroppsøving

Våren 2021 arrangerer Idrettsklynge Vest og Nasjonalt Senter for mat, helse og fysisk aktivitet ei webinarrekke som tar opp aktuelle tema knytta til kroppsøvingsfaget.


Vårens siste webinar sendast torsdag 27.mai, og skal handle om "Tilrettelegging i kroppsøving". Saman med erfarne og dyktige fagpersonar innanfor skule, helse og idrett skal vi diskutere korleis vi på best mogleg måte kan skape bevegelsesglede og deltaking i kroppsøving for alle elevar - også dei elevane med synlege og usynlige behov.

Webinaret er like aktuelt for deg som er kroppsøvingslærar, som for deg som er helsepersonell eller aktivitetsleiar for barn og ungdom.

_____________________________________________________

Program: 


«Noen ganger på skolen opplever jeg at jeg ikke får væremed på ballspill i gymmen» - barn med funksjonsnedsettelser sine erfaringermed kroppsøvingsfaget

v/ Ane Aamodt, kampanjeleder i Redd Barna og ansvarlig forkampanjen #fritidutenfordommer

 

Tips og triks: Trygge Utøvere

v/Mona Torvund, daglig leder Idrett Bergen Sør,

Susanne Hatland Mikalsen, Vestland Idrettskrets,

Lars Peder Vatshelle Bovim, seksjonsleder Energisenterert for barn og unge

 

Tips og triks: Anbefaling for tilrettelegging i kroppsøving

v/Martin Kvalø, kroppsøvingslærer Amalie Skram VGS og Martin Håtuft Solberg, psykiatrisk sykepleier i Energiteamet PBU

 

Sofaprat: Tilrettelegging i kroppsøving - hvorfor og hvordan?

Indira Liseth, paralandslagsutøver i pigging

Gunn Kvernevik, fysioterapeut ved HaukelandUniversitetssjukehus

Anniken Gjærum, kroppsøvingslærer Stend VGS

Anne Henriksen, Høgskulelektor ved Insititutt for idrett, kosthald og naturfag, HVL.

 

Spørretimen:

Få svar på det du lurer på om tilrettelegging i kroppsøving

 

Digitale grupperom:

Del dine erfaringer og refleksjoner med andre som er interessert i kroppsøving og tilrettelegging i digitale grupperom.

_____________________________________________________

Har du ikkje moglegheit til å sjå webinaret direkte?
Ingen fare - webinaret blir tilgjengelig både på
www.idrettsklyngevest.no og på www.mhfa.no så snart opptaket er klart.

Nysgjerrig på tidlegare kroppsøvingswebinar? Her kan du sjå opptak: 
Kroppsøvingswebinar: "Fagfornyelsen og kroppsøving"
Kroppsøvingswebinar: "Kroppsøving under covid-19"
Kroppsøvingswebinar:  "Svømmeopplæringa i skulen - kva og korleis?"

_____________________________________________________