Alle med! - Seminar i inkluderande kroppsøving

Kroppsøvingsfaget sitt formål er å stimulere barn og unge til å oppleve livslang røyrsleglede med omsyn til kvar enkelt sitt utgangspunkt. Men korleis legg ein til rette for at alle skal meistre og oppleve røyrsleglede? Velkommen til seminar om inkluderande kroppsøving.

15
.
February
2023

PÅMELDINGSFRIST: Utsatt til 16. mars

Konferansen finn stad på Amalie Skram videregående skule, 23. mars 2023. Seminaret inneheld både faglege innlegg og praktiske sesjonar, hugs passande klede til den praktiske sesjonen du har meldt deg på. Seminaret er gratis.

Les meir om seminaret og bidragsytarane

Lenke til påmelding: Hugs å meld deg på innan 16. mars