Tildeling frå Stiftelsen Dam

Den 15. desember fekk vi innvilga søknaden om prosjektet "Energikonsulenter - Trygghet i overgangen" hos Stiftelsen Dam.

Bjørn Inge Nøkling
18
.
December
2020
Stiftelsen Dam

Julegåva kom tidleg til Idrettscampus Bergen og Knutepunktet i år.

Julegåva kom tidleg til Idrettsklynge Vest og Knutepunktet i år. Den 15. desember fekk vi innvilga søknaden om prosjektet «Energikonsulenter - Trygghet i overgangen» hos Stiftelsen Dam. Søknaden var på 1 345 000 kroner, og prosjektet har ein varighet på 2 år. Saman skal Vestland idrettskrets, Energisenteret for barn og unge og Bergen kommune etat for barn og familie teste ut funksjonen Energikonsulent.

Ein Energikonsulent kan beskrivast på denne måten:
«Energikonsulenten Fredrik møter ungdommen Nina allerede i behandling i kommunen eller spesialisthelsetjenesten. Her bygges det relasjon, trygghet og tillit mellom Nina og Energikonsulenten Fredrik. Fredrik blir gjennom møtene kjent med Nina, og har derfor grunnlag til å vite hva hun trenger for å lykkes og mestre fysisk aktivitet. Fredrik tar så kontakt med trener i Nina sitt nærmiljø, og deltar deretter på en idrettsaktivitet sammen med Nina. Da sikrer man en trygg overgang for Nina, samtidig som viktig informasjon, tips og triks kan bli videreformidlet til treneren for å sikre blant annet mestringsfølelse og tilhørighet.»

Hovudmålet for prosjektet er å sikre at barn og unge med særskilte behov skal kunne delta, trivast og oppleve fellesskap i eigna organisert aktivitet i sitt nærmiljø på lik linje som jevnaldrande. Dette skal vi jobbe mot gjennom 4 delmål:

  • Delmål 1: Sikre at 120 barn og unge i alderen 6-18 blir kjent med og får prøve ut eigna aktivitet i det brukaren anser som eige nærmiljø.
  • Delmål 2: <70 % av barn og unge som har hatt oppfølging av Energikonsulent i prosjektperioden deltar kva veke og regelmessig i (organisert) fysisk aktivitet 3 og 6 månader etter endt oppfølging.
  • Delmål 3: Sikre at aktuelle aktivitetsveiledarar (trenar, støttekontakt, avlastar) får tilstrekkelig råd, veiledning og informasjon til å kunne tilrettelegge aktivitet i den grad det er behov for det, for den enkelte brukar.
  • Delmål 4: Fortsette samarbeid etter endt prosjektperiode. Definere kva organisasjon/kva organisasjoner som eventuelt skal videreføre Energikonsulent-funksjonen etter endt prosjektperiode, samt tydeliggjere justeringar som vil vere hensiktsmessige i lys av innhenta erfaringar.

Vestland idrettskrets står som søkarorganisasjon for dette samarbeidsprosjektet.

Vi takkar Stiftelsen Dam for tildelinga og gler oss til å sette i gang!