Temakveld 20/9: Idrett og spiseforstyrrelser

Antall mennesker med en spiseforstyrrelse har økt de siste årene, særlig under og etter pandemien. Så stort har problemet blitt, at Helsedirektoratet kaller det et folkehelseproblem for barn og unge, også i idretten.

Pål Hafstad Thorsen
24
.
August
2023

Spiseforstyrrelser kjenner ingen grenser og strekker seg fra bredde-, talent- og toppidrett. Samtidig er det et stort strekk i laget når det gjelder kunnskap om og kompetanse i å håndtere bekymringer eller sykdom.

Idrettsklynge Vest arrangerer i samarbeid med Olympiatoppen Vest og Vestland Idrettskrets temakveld om idrett og spiseforstyrrelser. Arrangementet er en forlengelse av Alrekdagene. Målgruppen er særlig utøvere, foreldre, trenere og ledere i idrettsbevegelsen. Arrangementet er på kveldstid for å legge til rette for at flere får med seg programmet.

Møtested: Media City Bergen, tårn 2 i 9.etasje. Oppmøte ifoajeen.

Tid: onsdag 20.09.23 klokken 18.00 til 20.30.

Påmelding her!

Program:

18.00 Velkommen v/ møteleder Pål Hafstad Thorsen(daglig leder Idrettsklynge Vest).

18.05 Marianne C. Håheim (interessepolitisk rådgiver ROS) gir et innblikk i hva barn og unge utsettes for av påvirkning, impulser og algoritmer i samfunnet generelt og sosiale medier spesielt. Hun har vært deltaker i innovasjonsprogrammet EnAvTi og deler relevant innsikt fra dette.

18.20 Lotte Mørk Andreassen deler refleksjoner rundt hvordan det er å være ung (voksen) i et samfunn med sterke inntrykk og impulser som påvirker selvfølelsen.

18.30 Heidi Holmlund (ernæringsfysiolog Molde FK)holder foredrag om det å utvikle robuste og trygge utøvere innen temaet mat, kropp og vekt. Hva vi kan gjøre om en utøver er i startfasen på å utvikle en spiseproblematikk og hvordan jobber vi med dette i toppidretten.

19.10 Pause

19.20 Pia Mørk Andreassen (daglig leder Olympiatoppen Vest) forteller om kompetanse og tilbud og hvordan de jobber for å forebyggespiseforstyrrelser og håndtere når det har blitt et problem. Deler refleksjonerrundt hvordan OLTV kan bidra til å styrke idretten på Vestlandet i arbeidet.

19.35 Asle Halvorsen (psykolog, regional avdeling for spiseforstyrrelser ved Haukeland universitetssjukehus) gir råd om hvordan vi kan sette ord på bekymringene, snakke om spiseforstyrrelser og komme forbi berøringsangsten for problematikken.

19.50 Rebecca Sandal (Frisklivssentralen) informererom selvhjelpsverktøyet «Tankevirus». Hun leverte våren 2023 masteroppgave med tema ønske om langvarig hjelp med overspising, og vil informere kort om tilbudet til Frisklivssentralen.

20.00 Spørsmål og svar. Innlederne deltar i et panel som tar i mot spørsmål og gir svar og refleksjoner. Spørsmål kan sendes inn i forkant eller underveis i temakvelden anonymt og digitalt via lenke til Menti som vil bli delt i oppkjøringen til temakvelden.

20.30 Slutt og vel hjem.

Påmelding her!