Skrivestipend tildeling

To dyktige masterstudenter frå kvart sitt fagfelt har fått skrivestipend!

2
.
July
2021

Karolin Moberg er sosiolog og har skrive masteroppgåve ved Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen. Karolin har undersøkt korleis eit utval gutar på vidaregåande skule balanserar tidsbruk tilknytta dataspel og skulearbeid.

 

Regina Hamre har skrive masteroppgåve ved  HEMIL senteret, psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen. Regina har undersøkt kva som skil ein avhengig spelar frå ein engasjert spelar og korleis søvnhelse påverkast av dette.

 

Idrettsklynge Vest er stolt over å kunne bidra til å løfte desse to masteroppgåvene opp til vitenskapelige publikasjonar gjennom våre skrivestipend knytta til gaming og e-sport i 2021.

Vi gratulerer mottakarane!

Det vil komme oppdateringar undervegs her, på www.aktivegamere.no og i sosiale media. Les utlysninga av stipendet her.