Para-idrettsfamilien tar ansvar

Bjørn Inge Nøkling
25
.
October
2019

En inspirerende og lærerik dag i Mimes Brønn på HVL, og en viktig møteplass for alle som er engasjert i eller jobber med paraidrett.

Inkluderende idrettsliv konferansen ble arrangert 16.oktober med 160 deltakere.  Sjekk ut filmen og bli inspirert av en av parautøver fra Vest.

Image