Møteplass paraidrett på studietur

I desember dro en delegasjon fra møteplassen "Paraidrett-fra bredde til topp" på studietur til Trondheim. Målet med turen var å samle inspirasjon om hva som foregår andre steder enn i Vestland, ta med innspill og nyttig informasjon tilbake til arbeidet i gruppen vår.

Pål Hafstad Thorsen
22
.
January
2023

Gruppen startet med besøk på paraidrettssenteret på Ranheim i Trondheim som er eid av Ranheim Idrettslag. Her fikk vi høre om prosessen med å bygge senteret og hvem som har jobbet sammen om å bygge senteret. Videre var det lærerikt å høre mer om hva som har vært fokus på med tanke på å bygge en hall som har dekket behov for parautøvere utover kravene om universell utforming som eksempelvis tilstrekkelig lagerplass, enkel tilkomst fra garasjeparkering med mer.  

På paraidrettssenteret fikk vi teste idretter som skyting for synshemmede, rullestolrugby, teppecurling, bordtennis med mer. Vi fikk høre om forskning fra NTNU og vi fikk også høre fra Trondheim klatreklubb som i mange år har jobbet godt og systematisk med paraklatring.

Dag to var vi i Granåsen der Trondheim kommune fortalte om prosessen med å bygge om hele Granåsen inn mot ski-VM 2025 og hvilke hensyn og tilrettelegginger som har blitt gjort for paraidrett. Blant annet et dommertårn i hoppbakken med heis samt en skitrase med lite stigning tilpasset de som pigger med langrennskjelke.

I tillegg til at vi fikk mye kunnskap på denne turen ble vi også bedre kjent med hverandre, vi som er med i møteplassen. Det gir et godt utgangspunkt for videre samarbeid.

Delegasjonen som var på tur representerte Helse Bergen, Høyskolen på Vestlandet campus Bergen, Stord og Sogndal, Vestland fylkeskommune, Bergen kommune etat for idrett, Vestland idrettskrets , NHF region Vest/NFF Hordaland og utøverrepresentanten i gruppen som er Tommy Urhaug.

Har du innspill til arbeidet i møteplassen, ta kontakt på epost: thea.christiansen [a] idrettsforbundet.no