Har idrett ein plass i helsetjenestene - sjå opptak frå Arendal.

Trening har dokumentert effekt på helse. Bør trening sjåast på som ein medisin? Sjå opptak frå arrangementet under Arendalsveka.

20
.
August
2021

I samtale mellom idrett, helsetjeneste og akademia belyser vi potensialet som ligg i samspelet mellom idretten og helsetjenestene. Bør helsetjenestene benytte potensialet i idretten meir aktivt? Bør idretten ha eit helseansvar?

Idrettsklynge Vest, saman med Alrek helseklynge og HVL gjennomførte ein engasjerande debatt under Arendalsveka 2021. Opptaket kan du sjå her

Medverkande: 

Gro Anita Fonnes Flaten, Prorektor for forsking, Høgskulen på Vestlandet

Thomas Mildestvedt, Fastlege, førsteamanuensis og fagområdeleder, Bergen kommune og Universitetet i Bergen

Lars Peder Vatshelle Bovim, Leder Energisenteret for barn og unge, Helse Bergen

Pål Hafstad Thorsen, Daglig leder, Sædalen idrettslag

Karoline Heggøy, Teamleder Frisklivssentralen, Frisklivs- og mestringssenteret, Bergen kommune

Moderator: Silje Mæland, Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen