Alle med - Anerkjennande kroppsøvingsseminar

Kroppsøvingsfaget har som mål å stimulere livslang rørsleglede med omsyn til kvar enkelt sitt utgangspunkt. Men korleis kan vi legge til rette for at alle skal meistre og oppleve denne gleden?

Milena Salazar
27
.
February
2024

PÅMELDINGSFRIST: 12. april

På dette seminaret inviterer vi deg til å delta i ei viktig diskusjon om inkludering i kroppsøving. Målet er å skape eit miljø der alle, uavhengig av evner eller bakgrunn, kan oppleve glede og mestring i faget.

Konferansen finn stad på Amalie Skram videregående skule og Campus Sogndal HVL, 25. april 2024, kl. 10.00 - 15.15.
Seminaret inneheld både faglege innlegg og praktiske sesjonar, hugs passande klede til den praktiske sesjonen du har meldt deg på.
Seminaret er gratis.

Lenke til påmelding: Hugs å meld deg på innan 12. april