Aktivitet gir livsglede

I september ble den første Aktiv hele livet-konferansen avholdt i Bergen. Hensikten var å presentere god og praksisnær kunnskap om hvordan fysisk aktivitet og idrett kan være viktig for fremming av helse og funksjon for eldre.

Randi Marie Farnes
30
.
November
2022

Konferansen fant sted 23. september i Mimes brønn på Campus Kronstad ved Høgskulen på Vestlandet, med cirka 100 tilhørere. Blant bidragsyterne var Beate Helland fra Statsforvalteren i Vestland som orienterte om kvalitetsreformen «Leve hele livet» (Stortingsmelding 15, 2017-19), som legger føringer for hvordan arbeidet med å sikre en god alderdom skal gjøres. Videre bidro professorene Atle Hole Sæterbakken og Vidar Andersen fra Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet foredrag om hvordan kroppen påvirkes av aldring, og hvordan trening og fysisk aktivitet er gunstig for helse og funksjon.

Flere aktører som driver trening og fysisk aktivitet for eldre presenterte sine tilbud, som Friskis og Svettis, Idrett Bergen Sør, Sædalen IL, Frisklivssentralen og Bergen kommune.

I den siste delen av dagen snakket Tor Engvik, som er sykepleier og fagleder ved Løvåsen Sykehjem og hans treningsmakker Unni Olsen (77) som er norgesmester i styrkeløft (!) hvordan alder ikke er en hindring for styrketrening. Hege Randi Eriksen er professor ved Høgskulen på Vestlandet, og hun snakket om hvordan vi skal komme oss over dørstokkmila. Fastlege og førsteamanuensis ved UiB Thomas Mildestveit delte videre av sine erfaringer med å bruke trening og fysisk aktivitet i sitt arbeid som fastlege. Avslutningsvis var det en runde hvor Atle Holen Sæterbakken, Knut Songve som er leder i Vestland Idrettskrets og bruker Herdis Molden løftet tanker om hvordan idretten og helsefeltet best kan jobbe sammen for å fremme fysisk aktivitet og trening blant eldre.