Aktive Gamere konferanse 19. november

Gaming og e-sport er den største fritidsinteressa blant barn og unge. Gaming er på veg ut av gute- og jenteromma og inn i sosiale møteplassar i idrettslaget, fritidsklubben, biblioteket og samfunnshuset. Gjennom denne konferansen vil vi gje deg informasjon og inspirasjon om feltet. Idretten, gamingmiljøet, spesialisthelsetenesta og forskingsfeltet vil dele av sine erfaringar .Du vil få svar på både det som gjeld elite e-sport, breidde e-sport og sosial gaming. Vi løftar blikket og ser på kva vi kan vente i framtida, både av tekniske duppedingsar og e-sport og gaming arrangement.

18
.
October
2021

Velkommen til Aktive Gamere konferanse på Bergen kino 19. november

Program:

Fellesdel 1

Velg 1 av 3 paralleller

   Fellesdel 2

Meld deg på konferansen her
Sjå informasjon om foredragsholdere her