Toppidrett

I møteplassen toppidrett legg vi til rette for informasjonsutveksling, involvering og diskusjon på tvers av toppidrettsmiljø. Vi tar opp sentrale tema som kan vere aktuelle uavhengig av idrett. Her kan vi dele kompetanse, sikre at vi har oversikt over kva som skjer i Bergen og Vestland, og spele kvarandre gode.

Nyheiter kjem!

Målsettingar

  • Korleis legge til rette for at Bergen og Vestland er attraktivt for toppidrettsutøvarar og toppidrettsmiljø
  • Korleis kan vi saman jobbe for større aksept og forståelse for toppidrett som eit utøvande yrke
  • Jobbe saman for betre tilrettelagt utdanning for toppidrettsutøvarar i Bergen og Vestland
  • Sikre tett og godt samarbeid mellom toppidrettsmiljøa og forsking og utviklingsmiljøa. 
  • Anleggsutvikling toppidrett, diskutere moglegheiter kring toppidrettsenter i Bergen.
  • Oversikt over toppidrettsmiljø i byen og fylket

Involverte

Carl-Christian Stenrud

Bergen kommune
Carl-Christian.Stenrud@bergen.kommune.no

Rune Åland

Vestland fylkeskommune
Rune.Aland@vlfk.no

Morten Ivarsen

Olympiatoppen Vest
mortenivarsen@olympiatoppen.no

Morten Kristoffersen

Høgskulen på Vestlandet
morten.kristoffersen@hvl.no

Frode Karlsen

Bergen kommune
frode.karlsen@bergen.kommune.no

Pia Mørk Andreassen

Olympiatoppen Vest
PiaMork.Andreassen@olympiatoppen.no

Christian Kalvenes

Sportsklubben Brann
christian.kalvenes@brann.no