Paraidrett frå breidde til topp

Møteplassen Paraidrett frå breidde til topp jobbar for at alle med funksjonsnedsetting kan delta i idrett og fysisk aktivitet.

Gjennom eit tett samarbeid på tvers av fag og organisasjonar jobbar vi for å fjerne barrierar som kan gjer at eit menneske med funksjonsnedsetting ikkje finn sin vei til idretten. Vi utviklar og implementerar modellar og konkrete planar, jobbar for betre rekruttering, utprøving, mestring og opplæring. Vi skapar synergiar på tvers av toppidrettsutøvarane og dei som aldri har prøvd ut ein idrett før. Kunnskapen vi tileignar oss tek vi også ut til idrettslaga, tilbake til helsetjenestene og ut i kommunane.

Målsettingar

  • Styrke samhandlinga kring dei ulike aktørane som jobbar med menneske med nedsett funksjonsevne og paraidrett.
  • Kartlegge utfordringar i paraidretten innafor følgande område: Treningstid/halltid, tilrettelagte hallar, møteplassar for erfaringsutveksling og kompetanseheving, kompetanse i klubb og skule, utstyr.
  • Igangsette tiltak på bakgrunn av kartlegging som kan legge til rette for at fleire menneske med nedsett funksjonsevne kan delta i idrett.
  • Utvikle modell som er vinn-vinn for både topp og breidde og som stimulerar til rekruttering av nye parautøvarar.
  • Årleg «Inkluderande Idrettsliv» konferanse
  • Utforske idèen om eit kompetansesenter i vest.

Involverte

Hanne Marthe Espe

Vestland fylkeskommune
hanne.marthe.espe@vlfk.no

Camilla Rødberg

Bergen kommune
camilla.rodberg@bergen.kommune.no

Unni Moen

Høgskulen på Vestlandet
unni.moen@hvl.no

Eva Klokkeide

Helse Bergen
eva.klokkeide@helse-bergen.no

Lars Peder Vatshelle Bovim

Helse Bergen
Lars.peder.vatshelle.bovim@helse-bergen.no

Steinar Vedå

Utøverrepresentant
steinarvedaa@gmail.com

Iwonka Vik

Olympiatoppen Vest
iwonka.vik@olympiatoppen.no

Susanne Hatland Mikalsen

Norges håndballforbund region vest og NFF Hordaland
susanne.mikalsen@handball.no

Thea Christiansen

Vestland idrettskrets
thea.christiansen@idrettsforbundet.no

Relaterte ressursar

Fann ikkje noko som passa heilt..

Kanskje du kan prøve eit anna søkeord?