Inkluderende idrettsliv konferanse 9.november

9
.
November
2021
9:00
350

Vi inviterar til "Inkluderende idrettsliv" konferanse. Årets tema Mind the gap; Korleis kan ein gjere overgangen inn i fysisk aktivitet og idrett lettare for menneske med tilretteleggingsbehov? Årets konferanse vert arrangert 9.november klokka 09.00-14.00 på Energisenteret for barn og unge på Barne-og ungdomsklinikken på Haukeland universitetssykehus i Bergen.

Les programmet her