Inkluderende idrettsliv konferanse 9.november

Vi inviterar til "Inkluderende idrettsliv" konferanse. Årets tema Mind the gap; Korleis kan ein gjere overgangen inn i fysisk aktivitet og idrett lettare for menneske med tilretteleggingsbehov? Årets konferanse vert arrangert 9.november klokka 09.00-14.00 på Energisenteret for barn og unge i Glasblokkene på Haukeland universitetssykehus i Bergen. Scroll ned for å finne programmet.

Aida Husic Dahlen
13
.
October
2021
 Bilde av strekmennesker i ulike farger

Program «Inkluderende idrettsliv» konferanse 9 november 2021

(Med forbehald om endringar i programmet)

 

09.00-09.10 Opning og velkomen

09.10-09.30 Aktivitetshjelpemidlar gir moglegheit til å leve eit aktivt liv

                     Jan Roger Klakegg, Drevelin ortopedi og parautøver

09.30-09.50 Frå tilskodar til deltakar i kroppsøving

                     Malene Joensen, Energisenteret for barn og unge  

                     Martin Kvalø, kroppsøvingslærar Amalie Skram VGS

                         

09.50-10.10  Inkludering i idretten for born og unge med usynlege behov

                      Bodil Ryste,Vestland idrettskrets

                       Even Haganes ,Idrett Bergen sør

10.10-10.25  Pause

10.25-10.45  Frå ungdomsrommet til fysisk aktivitet med gaming som verktøy

                    Paul Joachim Thorsen, klinikk psykisk helse for barn og unge Helse Bergen

10.45-11.00  Overgang frå utprøving til deltakelse, bacheloroppgave HVL

                     Emilie Slettli, Energiteamet PBU

11.00-11.20  Frå informasjon til handling, mobilisering for å delta i idrett. Erfaringar frå prosjektet Energikonsulent

                   Vilde Næss Brodahl, Vestland idrettskrets

                   Martin Lie, Bergen kommune

                   Vegard Berge Sandven, Helse Bergen

11.20-12.00  Overgangar

                     Sigurd Groven, Sunnaasstiftelsen

12.00-12.45: Lunsj og mingling​

12.45– 13.45: Aktivitetstime i gymsal

3 stasjonar med utprøving og tips til korleis ein kan legge til rette for fysisk aktivitet og idrett

Stasjon 1: Konsentrasjonsvanskar og andre usynlege funksjonsnedsettingar, Martin Solberg, Energiteamet PBU

Stasjon 2: Synsnedsetting, Christian Jensen, Vestland idrettskrets

Stasjon 3: Fysisk funksjonsnedsetting med utprøving av rullestol, Steinar Vedå og Petter Mikalsen, Kirkevoll basketbalklubb

PÅMELDING KLIKK HER

Pris 350,-

Student er gratis (begrenset antall plasser)

Kontaktperson:

Thea Christiansen

thea.christiansen@idrettsforbundet.no

Årets konferanse vert arrangert på Energisenteret for barn og unge