Tildeling frå Sparebankstiftelsen SR Bank

Torsdag 23.mai var Idrettsklynge Vest så heldige å motta 150 000 kroner frå Sparebankstiftelsen SR-Bank. Desse midlane går til prosjektutvikling av «Helemeg».

Milena Salazar
27
.
May
2024

23.mai ble Idrettsklynge Vest invitert til frukostmøte for gåvetildeling av Sparebankstiftelsen SR-Bank. Gjennom dette frokostmøte fikk vi høre alle de spennande prosjektene og tiltakene som fikk støtte av Sparebankstiftelsen SR bank!

Idrettsklynge Vest også heldige å motta 150 000 kroner frå Sparebankstiftelsen SR-Bank.
Desse midlane går til prosjektutvikling av «Helemeg». Prosjektet skal liggje i møteplassen Knutepunktet, og vi er allereie godt i gang med å videreutvikle #Helemeg.

Prosjektet ønskjer å møte den aukande utfordringa med psykisk uhelse blant barn og unge.
Helt konkret skal vi vidareutvikle og teste eit dialog- og kommunikasjonsverktøy som skal ha fokus på heile mennesket i breddeidretten. Målet med prosjektet er å bevisstgjere barn og unge rundt eigen sjølvkjensle og mental helse, styrke deira robustheit og gi dei verktøy for å handtere både små og store utfordringar gjennom gode og mentale treningsøkter i idrettskvardagen!Vi gler oss til å setje i gang og utvikle dette prosjektet saman med dyktige folk!

Tusen takk til Sparebankstiftelsen SR-Bank for midlane. Dei kjem godt med!