Revitalisering av samarbeidet

9. mars sender vi lanseringswebinaret Styrke i samspel.

Bjørn Inge Nøkling
9
.
March
2021
Illustrasjon med linjer

Gjennom dette webinaret vil vi feire vårt namnebyte, frå Idrettscampus Bergen til Idrettsklynge Vest og i den anledning ein skikkelig revitalisering av oss sjølve.
Vi vil feire at våre 8 aktørar også i fortsettelsen vel å sjå til kvarandre for å lære meir, spele kvarandre gode og løyse samfunnsutfordringane både raskare og betre.

Du får høyre om…
…Tommy Urhaug, toppidrettsutøvaren som jobbar på sjukehuset, og korleis samhandling kan gjere at fleire opplever meistring i idrett og fysisk aktivitet

...korleis vi jobbar på tvers av idrett og kultur om å få store arrangement til Bergen og Vestland.

…studentar som har fått jobb i vårt fagfelt gjennom å skrive sine oppgåver i skjeringsfeltet mellom organisasjonane.

…toppidrettsutøvarar som betrar sin eigen prestasjon gjennom å hjelpe andre

…forskarar som skal undersøke samanhengane mellom gaming og fysisk aktivitet, og kva tips SK Brann sin eigen e-sport spelar kan komme med til gamere og foreldre…

…legar og fysioterapeutar som jobbar for å fremje gjennomføring i kroppsøvingsfaget.

...korleis vi samlar ungdomsråd på tvers for å verkeleg ta ungdommens stemme på alvor.

Avslutningsvis har vi invitert følgande til å snakke litt om kvifor Idrettsklynge Vest skapar styrke i samspel:

  • Jon Askeland (fylkesordførar Vestland fylke)
  • Randi-Luise Møgster (vise administrerande direktør Helse Bergen)
  • Nils R. Sandal (styreleiar Vestland idrettskrets)
  • Gro Anita Fonnes Flaten (prorektor for forskning Høgskulen på Vestlandet)

Følg webinaret her: