Balansekonferansen 2023: Idrett og kjønnsbalanse

Gjennom idrettsnettverket Balanse ble den tredje konferansen arrangert. Det var stor stas å kunne invitere til inspirasjons- og refleksjonssamling for en bedre kjønnsbalanse i idrettsbevegelsen.

10
.
February
2023
Fylkesvaraordfører Natalia Golis, fra Vestland fylkeskommune taler til forsamlingen.

Fylkesvaraordfører Natalia Golis, fra Vestland fylkeskommune | Foto: Rune Lindgren

Balansekonferansen 2023 ble gjennomført onsdag 8. februar på Scandic Bergen City. Konferansen ble innledet av Natalia Golis fra Vestland fylkeskommune. Hun pekte på valgkomiteens viktige rolle, samfunnets behov for en god kjønnsbalanse og viktigheten av å støtte hverandre i arbeidet med å finne den gode balansen. Øvelsen hvor hver deltaker måtte opp å stå på en fot mens vi strakk oss mot sidepersonen, gav et synlig bilde på at det er trygt å vite at vi har noen å støtte oss på når balansen ikke er god.

Neste post i programmet var Christian Kalvenes fra sportsklubben Brann. Han er daglig leder i klubben som organiserer to topplag; ett i Toppserien og ett i Eliteserien. Prosessen, fordelene, potensiale og utfordringene ble løftet opp. Vi som var til stede, fikk et spennende og godt innblikk i hvordan Brann ser på fremtiden og hvordan det å ha toppfotball for begge kjønn beriker klubbens fremtid.

Renate Blindheim fra Sotra sportsklubb avsluttet første del av programmet med å fortelle sin historie; å trene et topplag på herresiden. Da hun startet i Sotra, så hun på den manglende erfaringen på nivået både som en fordel og en ulempe. Hennes oppfordring var å ta sats og prøve. Konferansier Pål Hafstad Thorsen fra Idrettsklynge Vest utfordret flere idrettsledere i salen om organisasjonene er flinke nok til å gi unge kvinner sjansen.

Etter en halvtimes pause, innledet Eira Vilde Martinsen Garrido med en hilsen fra Bergen kommune. Sara Stokken Rott fra idrettsforbundet hoppet sporty inn på kort varsel etter at Stina Ihle Amankwah (Møhlenpris IL) hadde blitt syk. Sara snakket om tematikken kjønnsbalanse og mangfold i idretten og fortalte engasjert om tiltaket #Gnist.

Programmet ble avsluttet med en «sofaprat» med TV 2, representert av sportsredaktør Vegard Jansen Hagen, undersøkende journalist Trine Melheim Næss, sportskommentator Mina Finstad Berg og programleder og reporter Ingrid Halstensen. Tematikken for praten var TV 2s strategi for å bedre kjønnsbalansen i hele organisasjonen. Det gjelder fra ledelsesnivå og ut i alle avdelinger. Vi kom også inn på medias rolle i kjønnsdebatten og balansen i dekningen av idretter og kjønn.

Inspirasjon og refleksjon

Vi håper det varierte programmet inspirerte organisasjoner, roller og privatpersoner. Hvordan vi sammen og hver for oss både rekrutterer, tilrettelegger og sikrer en god balanse, er viktig for det gode idrettsmiljøet og det utviklende fellesskapet.

Hensikten var å få frem kjønnsbalansedebatten fra flere sider og få refleksjoner knyttet til viktige fokusområder. Vi må se på hvordan vi kan tilrettelegge for alle best mulig og sikre at spesielt flere kvinner tar plass. Som flere fra scenen var inne på, krever dette egeninnsats, men også at det settes fokus fra lederne. Vi må sammen skape en forståelse og en kultur for at alle som vil kan prøve. Idretten er for alle.

Bak Balansekonferansen står Vestland Idrettskrets, NFF Hordaland, NHF region Vest og Idrettsklynge Vest.

------------------------------------

Tekst: Helge Bjørke, NFF Hordaland

Foto: Rune Lindgren