Årsrapport Idrettsklynge Vest 2021

Er du spent på kva som har skjedd i Idrettsklynge Vest i året som gjekk? Årsrapporten gir ei ryddig oversikt over det aller meste.

22
.
February
2022

Mykje positivt skjedde i 2021. Idrettsklynge Vest vart etablert som ein eigen organisasjon, vi skifta namn og oppdaterte vår visuelle profil.

I møteplassane var det stor aktivitet både med innvilga prosjektsøknadar, igangsetting av nye prosjekt og fleire store konferansar. Nye møteplassar er etablert i løpet av året, fleire nye ressurspersonar engasjerer seg og Idrettsklynge Vest familien veks.  

Trykk her for å lese Årsrapporten for 2021 og lær meir om alt det gode som skjer.