Kurs med Trygge Utøvere: Konsentrasjonsvanskar, utagering og rus i aktivitet

7
.
December
2021
17:30
Ordinær: 450 kr - Student: 150 kr
Tøffe Trine

Kurset er nummer tre i ei rekke av tre kurs arrangert av Trygge Utøvere.
Du finn ei oversikt over når dei andre kursa avhaldast her.

Innhald

Gjennom kvelden kan du få diskutere, spørre og dele erfaringar med Martin Håtuft Solberg og Paul Joachim Bloch Thorsen fra Energiteamet PBU, og Thorvald Christensen fra Way Back.
Kurset vil i stor grad basere seg på praktisk øving.

Tema for kurset er: 

  • Konsentrasjonsvanskar
    (v/Paul Joachim Bloch Thorsen og Martin Håtuft Solberg, Energisteamet PBU)
  • Utagering
    (v/Paul Joachim Bloch Thorsen og Martin Håtuft Solberg, Energisteamet PBU)
  • Rusproblematikk
    (v/Thorvald Christensen, Way Back)


Praktisk informasjon

Kurset avholdes på Energisenteret for barn og unge.
Du finn påmeldingsskjema her.

Om foredragsholdar Martin Solberg og Paul Joachim Bloch Thorsen, Energiteamet PBU

Paul Joachim Bloch Thorsen er barne- og ungdomspsykiater. Til dagleg jobbar han som seksjonsoverlege på Barneposten ved Klinikk Psykisk Helse barn og unge på Haukeland Universitetssjukehus. Han har over 20 års erfaring innanfor psykiatri. Paul Joachim har også lang erfaring med stuping, og er i dag trenar i Bergen Stupeklubb.

Martin Solberg er psykiatrisk sjukepleiar og koordinator for Energiteamet PBU. Han har over 10 års erfaring innanfor akuttpsykiatri. Han har tidligare vore aktiv innanfor kampsport, og har lang erfaring som nærkampinstruktør.

Energiteamet PBU brukar fysisk aktivitet som behandlingstilnærming for pasientar tilknytta Klinikk Psykisk Helse barn og unge.

Om foredragsholder Thorvald Christensen, Way Back

Thorvald Christensen er utdanna jurist, og jobbar i dag i administrasjonen til Wayback. Han har lang erfaring med rehabilitering og tilbakeføring av personar med rus-og kriminalitetsproblematikk. Dette gir han høg kompetanse til å hjelpe målgruppa med dei utfordringane dei står ovanfor.

Stiftelsen Way Back har som formål å arbeide for at straffedømte kan leve eit liv utan rusmisbruk og kriminalitet, og lettare kan integreras i samfunn og arbeidsliv. Dei arbeidar etter likepersonsprinsippet og deira tilsette er tidligare domfelte som sjølv har klart overgangen til et betre liv.

Er du interessert i å lære meir om temaet?
Besøk
www.tryggeutovere.no, lytt til podcasten Trygge Utøvere, og meld deg på vårt nyhetsbrev: post@tryggeutovere.no