Idrettslag, gaming og e-sport. Kva, korleis og kvifor?

15
.
June
2021
19:00
Gratis
Barn som gamer

Vi inviterer til matnyttig webinar om korleis idrettslag kan kome i gang med gaming og e-sport.

Dei som bidrar:

Vestlandet E-sport:

  • Organisering av e-sport tilbod, treningsopplegg, trenarutdanningar, konkurransar.

Playwell:

  • Tekniske utformingar, IT-tryggleik krav til lokale og utstyr.