Alle med! Anerkjennande kroppsøving

25
.
April
2024
10:00

Kroppsøvingsfaget sitt formål er å stimulere barn og unge til å oppleve livslang røyrsleglede med omsyn til kvar enkelt sitt utgangspunkt. Men korleis legg ein til rette for at alle skal meistre og oppleverøyrsleglede? Velkommen til seminar om inkludering i kroppsøving!